Fallvilt Älg

Här registreras älgar som hittas döda av okänd orsak ute i markerna.

Var noga med att fylla i ert områdesnummer på jaktlaget.