Över-och felskjutning                                                                                                                     

  Logga

Fälls fler älgar än tilldelning, skall det sist fällda djuret tillfalla älgskötselområdet.

Om fel djur fälls, tillfaller djuret älgskötselområdet.

 

Felskjuten älg skall alltid lämnas till anvisat slakteri.

 

Älgen skall vara väl omhändertagen (passad, ej flådd) och i ett sådant skick att veterinärbesiktning kan genomföras, (med röda organ 1)). Leverans sker på ,av styrelsen för älgskötselområdet, anvisat slakteri.                        

Värdet av djuret tillfaller älgskötselområdets kassa.

Eventuell trofé lämnas till styrelsen för förstöring.

Fällavgift erläggs av skjutande jaktlag.  Bankgiro 5286-3602

 

Fel- eller överskjutit djur avräknas direkt från tilldelningen.

Anmälan görs omgående till styrelsen.

 

 

 

Felskjutit djur lämnas till  slakteri i Knäred.

 

 Arne Olsson:                                                                telefon:  0430-43001        

 Timmershult 14                                                                            070-2943551.

 31020 Knäred.

 

 

 

Kommande års tilldelning minskas med motsvarande              över-/felskjuten älg.

 

1) Röda organ: hjärta.lever,lungor,njurar.

 

 

 

Övrigt.

Till ovan bestämmelser tillkommer även de

allmänna villkor som framgår av Länsstyrelsens

licens för älgskötselområdet,uppslag 4.

 

 

Tillägg till avskjutning avseende felskjutning

 

Logga

Tjur som fälls i tron att det är en kviga.

Där längsta utstickande horn ( 90grader) är kortare/mindre än en 30-06 hylsa(6cm)  skall kunna avräknas som tjur och inte felskjutning.

Detta skall rapporteras och besiktigas av 2 styrelsemedlemmar samma dag.

 Beslut lämnas på plats till jaktlaget.

Mätning sker från ögonglobskanten och rakt ut

 

 

Logga

Kalv under 40kg

 

Kalv som slaktad väger under 40kg flådd men inte ”putsad” från skottskador avräknas ej på tilldelningen om kalven har besiktigats av 2 styrelsemedlemmar inom 2 dygn från att kalven fälldes.

Jaktlaget tillhandahåller en korrekt våg för viktkontroll. Fällavgiften betalas som vanligt av jaktlaget.