Våra styrelsemedlemmar

                                                                                                                                                                                                                                                     

Adresslista för styrelsemedlemmar        Telefon                         Internet.

 

 Jakttorn beskuren

 

Jan-Erik Lindgren                 0431-441030,  0708-342478                bassholma@telia.com 

(Ordförande, Samrådsgruppen och kvittering av tilldelning, Tåssjö socken)

 

Krister Johansson                 0707-425141                                           krister.j@bahnhof.se

 (Sekreterare,Kontaktperson gentemot myndigheterna, kvittering av tilldelning Väster E6))

 

Kent Wallin                                                                                                     kent@projektgruppen.nu

 (Kassör och Kallelsen)

 

Peter Johansson                                  070-3477071                              peter.munka@telia.com          

 (Webbansvarig, Spillningsinventeringen)

 

Joachim Högfeldt                  072-5880420                                           joachim.hogfeldt@vida.se

 (Markfrågor, Areal, Tilldelning och Kontaktuppgifter till medlemmarna)

 

Johan Asklund                        073-2717605                                               johan.asklund@lindab.se

 

 

Per-Åke Kihlberg                 031-561130,  0703-708300                       perake.kihlberg@telia.com

 (Avlysningssystemet "Jaktvakt")

 

Gert Åkesson                         0431-433433,  070-7291577                   gert.akesson@hotmail.com        

(Kvittering av tilldelning Össjö, Tåstarp och Munka-Ljungby socken)

 

Christopher A            0708-961675                                               are_are@hotmail.com

(Avlysningssystemet "Jaktvakt") 

 

Göran Lindahl                                          070-5780218                             f-gl@hotmail.com

(älgobs, spillningsinventering)

 

 Jan Paulsson                        042-256806,  0733-847507                      jan.paulsson@swerock.se

 (Samrådsgruppen)

 

Bengt Wulff                          0431-454577,  070-5117503                     bengt.wulff@telia.com

 (Eftersök, Åldersbestämning och kvittering av tilldelning Hjärnarps socken)

 

                                                      

 Valberedningen:

Bo Erlandsson  (Sammankallande)      072-7111325                             bosse.erlandsson@telia.com

Jonny Söderberg

Henrik Alhberg