Sammanställning viktiga datum.

 

Här följer en sammanställning över viktiga datum.

Logga

 Händelse                                                                                   Datum (senast)

 

 Uppfylla och kontrollera uppgifter samt

Signera och lämna in dokument för

godkännande av älgjakt                                                          30 september

 

 

 Gå in och kontrollera på hemsidan så

tilldelning stämmer med aktuellt jaktlag.                         15 oktober

 

 Jaktstart älgjakt 2019                                                              26 oktober

 Utträde från älgskötselområdet.                                        31 december.

 Anslutning till älgskötselområdet.                                   28 februari.

 Spillningsinventering.                                                                 v15.                          

Jaktlagens förändringar inom

älgskötselområdet.                                                                         30 juni .

 Spillningsinventering, rensning av ”kryss”                        v47.

 Skicka in älgobs.                                                                               30 november.

 Skicka in statistikkort.                                                              senast en vecka efter att älgen är skjuten. 

Skicka in fällavgift.                                                                       7  januari

 

Käke lämnas 2 dagar efter skjuten vuxen älg till Bengt Wulff.